Nội dung học nghề dạy sửa chữa điện lanh ô tô:

– Điện tử cơ bản, nguyên ly làm lạnh, sửa chữa mạch điện trực tiếp gián tiếp, thay dàn nóng dàn lạnh, thay thế bloc,

cân cáp, tạo chân không, nạp ga,

– Học viên được học toàn bộ hệ thống điều hòa ô tô, học viên được học toàn bộ: Các loại môi chất lạnh, các loại dầu

lạnh bôi trơn, các chi tiết chính liên quan đến hệ thống điều hòa như: Máy nén, bộ ngưng tụ(giàn nóng), bầu lọc hút

ẩm, van giãn nở, bộ bốc hơi(giàn lạnh). Học viên được tháo lắp trên mô hình xử lý sự cố, thất thoát ga, cách nạp số

lượng ga và các giàn to-nhỏ có bao nhiêu chế độ lạnh và mất lạnh. Biết cách hàn cắt ống, tán.