Chúng tôi xin trích lại bài viết của chuyên gia lái xe đến từ Anh Quốc từ đào tạo nghề ô tô tại Hà Nội để trả lời câu hỏi của bạn về nghệ thuật cua ô tô trong ngõ hẻm. Theo đó, khi vào cua, bạn phải tuân