Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn vượt qua sương mù: 1. Nếu cảm thấy khả năng quan sát khi gặp sương mù khi lái xe gần như bằng không, thì tốt nhất bạn không nên lái xe vào lúc đó.   2. Sử dụng đèn