Tăng số xi-lanh để tăng công suất của động cơ là một hướng đi cơ bản và cổ điển. Tuy vậy số xilanh của động cơ một hàng dùng cho ôtô như đã dừng lại ở con số 6. Động cơ chữ V ra đời không những đã giải