Lịch sử ra đời Công ty khai sinh ra động cơ đa nhiên liệu đốt ngoài là Cyclone Power Technologies đặt trụ sở tại thành phố Pompano Beach, bang Florida do ông Harry Schoell làm giám đốc. Hiện nay, hãng Cyclone đang cố gắng quảng Bá loại động cơ