Thuật ngữ ÔTÔ Các thuật ngữ chuyên ngành về oto và những thứ liên quan Phần này được sưu tầm từ rất nhiều nguồn khác nhau, có sự cộng tác của các bác GiaoThong, Vuhn2509, Fernadoz, ptson, pop, vvv (Xin phép bác GiaoThong được Stick bài này lại để