Xe sử dụng hộp số tay đôi khi bị chết máy khi sang số. Nhà cung cấp thiết bị ô tô Bosch loại bỏ hẳn tình trạng này bằng ly hợp điện (eClutch) mới, giúp cho việc dừng – chạy ở các giao lộ trở nên nhẹ nhàng, em