Nhiệt độ cao có ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của hệ thống phanh. Nó có thể làm cho hệ thống phanh nhanh hỏng hoăc ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phận khác, gây nguy hiểm cho người lái xe nếu có sự cố xảy ra với